Thống kê Website
Tổng số người truy cập :
944053
Hiện có 1 người đang truy cập Website
Cập nhật 16/10/06

Những học sinh, sinh viên có nguyện vọng học tại trường có thể đăng ký phỏng vấn và làm bài kiểm tra tiếng Anh trực tiếp với đại diện trường tại hội thảo du học Anh của ĐH London Metropolitan.(Chi tiết hội thảo xem ở đây)